Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Đồng Phong, Huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình
 • Nguyễn Thị Thanh Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng Nhà trường
  • Điện thoại:
   0915542356
  • Email:
   thanhhoa.nqnb@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thu Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P. Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   01628562925
  • Email:
   nguyenhuyenmndp@gmail.com
 • Đinh Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0917332515
  • Email:
   dinhthuydp@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên- Tổ trưởng chuyên môn Mẫu giáo

 • Trần Thị Len
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0944775382
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên- Tổ phó chuyên môn tổ Mẫu giáo

 • Bùi Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01673349015
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên

 • Bùi Thị Ngọc Ánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0945707192
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên

 • Đinh Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01695950249
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên

 • Nguyễn Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   096591810
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên

 • Nguyễn Thị Ngọc Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01674264448
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên-  UVBCH Công đoàn

 • Nguyễn Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01674195586
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên- tổ phó tổ chuyên môn Nhà trẻ

 • Ngô Thị Kiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01693533829
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên- P. Bí Thư chi bộ