A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

10. Tên thủ tục hành chính: Giải thể trường trung học phổ thông chuyên

a. Mã số TTHC: 1.004991.000.00.00.H42

b. Tổng thời gian thực hiện TTHC: 20 (ngày làm việc) x 08 giờ = 160 giờ

 

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

Bước 1

- Tiếp nhận trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công

- Tiếp nhận Gửi qua DVBCCI

- Tiếp nhận Gửi qua DVCTT

- Mai Hữu Thiết

- Tạ Thị Thu Hà

 

 Bộ phận một cửa của sở tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

 

 

- Chuyên viên nhận Văn bản (hồ sơ)  kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm, chuyển cho Lãnh đạo phòng Tổ chức Cán bộ.

Hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình về việc giải thể trường;

- Đề án giải thể trường;

- Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến làm hiệu trưởng

 

  

 

 

 8 giờ

 

 

Mẫu 01,02,03,04,05, 06

 

Bước 2

 

 

 

 Phòng Tổ chức cán bộ

Trưởng phòng:

Bùi Văn Chương

- Lãnh đạo Phòng tổ chức cán bộ chuyển cho cán bộ chuyên môn phụ trách

4 giờ

 

Mẫu 02, 03,04, 05

PTP: Nguyễn Thị Hồng Thơm

Phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)

- Trình lãnh đạo phòng, sở xem xét.

- Báo cáo Lãnh đạ Sở trình UBND tỉnh quyết định

112 giờ

Mẫu 04,05

 

Bước 3

Bộ phận một cửa của VP

UBND tỉnh

Tại Trung tâm phục vụ hành chính công

 

 Bộ phận một cửa của Sở chuyển cho bộ phận một cửa của VPUBND tỉnh tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở  tại Trung tâm HCC chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Văn phòng UBND tỉnh

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm HCC chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho  Văn thư VPUBND tỉnh phân loại, trình lãnh đạo UBND  phê duyệt

 

 

 

04 giờ

 

 

 

Mẫu 05, 04

Bước 4

 

 

 

Trình lãnh đạo UBND tỉnh giải quyết

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh:

Lãnh đạo phòng:

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh phân công cho Lãnh đạo Phòng Phụ trách.

- Lãnh đạo Phòng phân công cho Chuyên viên phụ trách

 

 

04 giờ

 

 

 

 

Mẫu 05, 04

 

Chuyên viên:

 

Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của VPUBND tỉnh xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo VPUBND tỉnh và UBND tỉnh xem xét quyết định.

20 giờ

Mẫu 05, 04

 

Văn thư VPUBND tỉnh

Cán bộ Văn thư:

Chuyển hồ sơ cho Bộ phận Văn thư VPUBND tỉnh vào số văn bản, lưu hồ sơ. Gửi hồ sơ, kết quả liên thông cho Trung tâm phục vụ HCC

04 giờ

Mẫu 05, 04

 

Bước 5

 

 Bộ phận một cửa của Sở tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Trả kết quả giải quyết TTHC

- Mai Hữu Thiết

- Tạ Thị Thu Hà

 

Bộ phận một cửa của Sở

Tại Trung tâm phục vụ hành chính công

 

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC của Sở tại của Trung tâm HCC:

- Xác nhận trên phần mềm kết quả TTHC đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả (hoặc trả qua dịch vụ Bưu chính công ích), vào số giao nhận kết quả, thu phí, lệ phí (nếu có).

- Chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Sở Giáo dục và Đào tạo để lưu hồ sơ, vào sổ theo dõi.

 

 

 

04 giờ

 

 

 

Mẫu 01, 04,05,06

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website