• Trịnh Thị Bản
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0229.3872372
  • Email:
   ttban@ninhbinh.edu.vn
 • Lê Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0229.3872372
  • Email:
   ltlan@ninhbinh.edu.vn
 • Phan Thị Thu Hiển
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0229.3872372
  • Email:
   hienptt.gddt@ninhbinh.gov.vn
Hệ thống nghiệp vụ
Liên kết website