• Ông Phan Thành Công
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giám Đốc
  • Học hàm, học vị:
   Chuyên môn: Thạc sỹ Vật lý
 • Phạm Anh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chánh Văn phòng
  • Điện thoại:
   0912282355
 • Nguyễn Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0229.3885101
  • Email:
   ntthu@ninhbinh.edu.vn
 • Tạ Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Viên chức
  • Điện thoại:
   0229.3871089
  • Email:
   ttha@ninhbinh.edu.vn
 • Trần Thị Thể
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên hành chính
  • Điện thoại:
   0229.3871089
  • Email:
   ttthe@ninhbinh.edu.vn
 • Dương Thị Quyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên hành chính
  • Điện thoại:
   0229.3871089
  • Email:
   dtquyen@ninhbinh.edu.vn
 • Vũ Thanh Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Viên chức
  • Điện thoại:
   0229.3871814
 • Đỗ Văn Tiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Lái xe
  • Điện thoại:
   0229.3871814
Liên kết website