LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

 

          Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới luôn là nhiệm vụ thường xuyên có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và cá nhân đảng viên nói riêng.

          Căn cứ điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam;

Xét nguyện vọng của quần chúng Tạ Thị Thu Hà;

Căn cứ vào quá trình và kết quả công tác của quần chúng Tạ Thị Thu Hà;

Ngày 25/12/2017 trường Tiểu học Yên Từ long trọng tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Tạ Thị Thu Hà theo quyết định của Ban Thường Vụ huyện ủy Yên Mô.

 Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ:

 

 

                                                                                 

 

                                                                                          Tác giả

                                                                                Nguyễn Thị Phương

Bài viết liên quan