DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI TOÁN VÀ TIẾNG ANH QUA MẠNG INTERNET CÁC CẤP

TRƯỜNG TH YÊN TỪ   
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI CẤP HUYỆN, TỈNH
 NĂM HỌC 2016 - 2017
     
STTHọ và tênLớpNội dung thiĐạt giải
1Phạm Việt Anh2bToán Internet cấp huyệnNhất
2Phạm Việt Hoàng3BToán Internet cấp huyệnNhất
3Bùi Hồng Nhung4aToán Internet cấp huyệnNhất
4Nguyễn Xuân Nguyên5aToán Internet cấp huyệnNhất
5Đinh Thị Ngọc Ánh1BToán Internet cấp huyệnNhì
6Bùi Vũ Anh Tuấn3BToán Internet cấp huyệnNhì
7Trần Thị Bảo Ngọc4cToán Internet cấp huyệnNhì
8Nguyễn Thiện Hải5aToán Internet cấp huyệnNhì
9Bùi Vũ Anh Đức5bToán Internet cấp huyệnNhì
10Nguyễn Phạm Minh Thắng5aToán Internet cấp huyệnNhì
11Phạm Linh Hương2bToán Internet cấp huyệnBa
12Đinh Phạm Thảo Linh2aToán Internet cấp huyệnBa
13Phạm Đan Trường2AToán Internet cấp huyệnBa
14Vũ Thanh Tùng Dương5cToán Internet cấp huyệnBa
15Phạm Yến Linh5aToán Internet cấp huyệnBa
16Bùi Đức Hải5cToán Internet cấp huyệnBa
17Nguyễn Ngọc Nam1bToán Internet cấp huyệnKhuyến khích
18Đinh Khánh Huyền2cToán Internet cấp huyệnKhuyến khích
19Phạm Thanh Huyền2AToán Internet cấp huyệnKhuyến khích
20Mai Phương Anh3aToán Internet cấp huyệnKhuyến khích
21Trương Đăng Gia Bình3bToán Internet cấp huyệnKhuyến khích
22Nguyễn Huy Trọng5aToán Internet cấp huyệnKhuyến khích
23Trần Thị Bảo Ngọc4cToán T Anh cấp huyệnNhất
24Bùi Vũ Anh Tuấn3bToán T Anh cấp huyệnNhì
25Trương Thiện Nhân3cToán T Anh cấp huyệnNhì
26Phạm Việt Hoàng3bToán T Anh cấp huyệnNhì
27Đinh Nguyễn Lâm Tùng4aToán T Anh cấp huyệnNhì
28Đinh Thi Hương Thảo4aToán T Anh cấp huyệnNhì
29Nguyễn Lê Thu Hòa4aToán T Anh cấp huyệnNhì
30Nguyễn Xuân Nguyên5aToán T Anh cấp huyệnNhì
31Bùi Vũ Anh Đức5bToán T Anh cấp huyệnNhì
32Phạm Yến Linh5aToán T Anh cấp huyệnNhì
33Nguyễn Phạm Minh Thắng5aToán T Anh cấp huyệnNhì
34Nguyễn Thiện Hải5aToán T Anh cấp huyệnBa
35Nguyễn Huy Trọng5aToán T Anh cấp huyệnBa
36Đinh Thị Thùy Chinh3cToán T Anh cấp huyện Khuyến khích
37Bùi Hồng Nhung4aToán T Anh cấp huyện Khuyến khích
38Trương Thiện Nhân  3cIOE cấp huyệnBa
39Phạm Thu Hằng 4aIOE cấp huyệnNhì
40Phạm Phương Minh 5aIOE cấp huyệnNhì
41Nguyễn Phạm Minh Thắng5aIOE cấp huyệnK. khích
42Phạm Việt Anh2bToán Internet cấp tỉnhKhuyến khích
43Bùi Vũ Anh Tuấn3bToán Internet cấp tỉnhBa
44Nguyễn Xuân Nguyên5aToán Internet cấp tỉnhBa
45Nguyễn Phạm Minh Thắng5aToán Internet cấp tỉnhBa
46Nguyễn Thiện Hải5aToán Internet cấp tỉnhKhuyến khích
47Bùi Vũ Anh Tuấn3bToán T Anh cấp tỉnhBa
48Trần Thị Bảo Ngọc4cToán T Anh cấp tỉnhKhuyến khích
     
                                    Yên Từ, ngày 23 tháng 5 năm 2017
     
Bài viết liên quan