28/05/19  Tin của trường  7320
Ngày 5/5/2019 Trường Tiểu học Yên Thành phối hợp bên Công đoàn, Đội xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh  nhằm ôn lại lịch sử truyền thống , hào hùng của dân tộc ta gắn với chương trình lịch sử địa phương ( Âm vang Cố Đô) đồng thời định hướng, tạo điều kiện cho ...
 25/04/16  Tin của trường  392
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu Học Yên Thành.