TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN THẮNG TỔ CHỨC LẾ PHÁT ĐỘNG " TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI" NĂM 2018

Ngày 01/10/2018, trường tiểu học Yên Thắng phối hợp với Trung tâm học tập cộng đồng xã Yên Thắng long trọng tổ chức lễ phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2018

Ngày 01/10/2018, trường tiểu học Yên Thắng phối hợp với Trung tâm học tập cộng đồng xã Yên Thắng long trọng tổ chức lễ phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2018

Với chủ đề "Việc đọc rất quan trọng, nếu bạn biết cách đọc, cả thế giới sẽ mở ra cho bạn" nhằm nâng cao nhận thức cho mọi người về việc học tập suốt đời và xây dựng môi trường học tập từ cơ sở, qua đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về mục đích, ý nghĩa của việc học tập suốt đời.

       Với thông điệp “Học tập suốt đời - Chìa khóa của mọi thành công”. Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời được tổ chức tại Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

 

Trong đời sống tinh thần của mỗi chúng ta, sách đóng vai trò rất quan trọng: Sách là chiếc chìa khoá vạn năng mở cửa lâu đài trí tuệ và tâm hồn con người, là người thầy siêu việt thắp sáng trong ta nguồn tri thức vô tận, dạy chúng ta biết sống và biết hi sinh; Sách là kho tàng tri thức quan trọng đối với tất cả mọi người bởi sách ghi lại những kiến thức,những giá trị của cuộc sống mà người đi trước đã kiếm tìm, học tập, trải nghiệm và truyền lại cho thế hệ sau.

Học tập suốt đời trước hết là vấn đề của mỗi cá nhân vì mục tiêu cuối cùng là giúp cho mỗi cá nhân đạt được kiến thức, kỹ năng để có thể hòa nhập với những thay đổi nhanh chóng của hoàn cảnh xã hội, sự biến đổi của khoa học công nghệ. Sự thay đổi quan niệm từ giáo dục suốt đời đến học tập suốt đời là quá trình từng bước đưa người học từ vị trí thụ động trở thành người chủ động, sáng tạo trong quá trình học tập, nhất là đối với người trưởng thành, ở mọi trình độ. Trong hoàn cảnh học tập suốt đời đang trở thành nguyên tắc cơ bản của đổi mới giáo dục, hướng đến xây dựng một xã hội học tập, mỗi cá nhân cần phải tự “soi mình” trong chân dung của một người học suốt đời.

         Biết đọc không có nghĩa là đọc thông viết thạo mà đọc còn phải tiến tới đọc hay, viết giỏi, đọc một, hiểu mười. Đọc sách để có tri thức, kiến thức phục vụ mình, phục vụ cho mọi người để sống tốt đẹp hơn, có ích cho xã hội, hoàn thiện kỹ năng sống cho mỗi người. Đó là mục đích, ý nghĩa cao đẹp của tuần lễ học tập suốt đời năm 2018.

Ngày 01/10/2018, trường tiểu học Yên Thắng phối hợp với Trung tâm học tập cộng đồng xã Yên Thắng long trọng tổ chức lễ phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2018

Với chủ đề "Việc đọc rất quan trọng, nếu bạn biết cách đọc, cả thế giới sẽ mở ra cho bạn" nhằm nâng cao nhận thức cho mọi người về việc học tập suốt đời và xây dựng môi trường học tập từ cơ sở, qua đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về mục đích, ý nghĩa của việc học tập suốt đời.

       Với thông điệp “Học tập suốt đời - Chìa khóa của mọi thành công”. Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời được tổ chức tại Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

 

Trong đời sống tinh thần của mỗi chúng ta, sách đóng vai trò rất quan trọng: Sách là chiếc chìa khoá vạn năng mở cửa lâu đài trí tuệ và tâm hồn con người, là người thầy siêu việt thắp sáng trong ta nguồn tri thức vô tận, dạy chúng ta biết sống và biết hi sinh; Sách là kho tàng tri thức quan trọng đối với tất cả mọi người bởi sách ghi lại những kiến thức,những giá trị của cuộc sống mà người đi trước đã kiếm tìm, học tập, trải nghiệm và truyền lại cho thế hệ sau.

Học tập suốt đời trước hết là vấn đề của mỗi cá nhân vì mục tiêu cuối cùng là giúp cho mỗi cá nhân đạt được kiến thức, kỹ năng để có thể hòa nhập với những thay đổi nhanh chóng của hoàn cảnh xã hội, sự biến đổi của khoa học công nghệ. Sự thay đổi quan niệm từ giáo dục suốt đời đến học tập suốt đời là quá trình từng bước đưa người học từ vị trí thụ động trở thành người chủ động, sáng tạo trong quá trình học tập, nhất là đối với người trưởng thành, ở mọi trình độ. Trong hoàn cảnh học tập suốt đời đang trở thành nguyên tắc cơ bản của đổi mới giáo dục, hướng đến xây dựng một xã hội học tập, mỗi cá nhân cần phải tự “soi mình” trong chân dung của một người học suốt đời.

         Biết đọc không có nghĩa là đọc thông viết thạo mà đọc còn phải tiến tới đọc hay, viết giỏi, đọc một, hiểu mười. Đọc sách để có tri thức, kiến thức phục vụ mình, phục vụ cho mọi người để sống tốt đẹp hơn, có ích cho xã hội, hoàn thiện kỹ năng sống cho mỗi người. Đó là mục đích, ý nghĩa cao đẹp của tuần lễ học tập suốt đời năm 2018.

 

Người viết

Phó hiệu trưởng

Lê Thị Hà

 

 

 

Bài viết liên quan