- Trường Tiểu học Yên Thắng tiếp tục đạt chuẩn mức độ II, thời hạn 5 năm theo quyết định số 606/QĐ- UBND tỉnh Ninh Bình ngày 11/12/2018.

Ngày 27/11/2018 nhà trường đón đoàn kiểm tra công nhận lại trường tiểu học đạt chuẩn mức độ II của Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình. Nhà trường đã nhận được quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình về việc công nhận trường Tiểu học Yên Thắng tiếp tục đạt chuẩn mức độ II, thời hạn 5 năm theo quyết định số 606/QĐ- UBND tỉnh Ninh Bình ngày 11/12/2018.

Bài viết liên quan