Chủ động ứng phó thiên tai trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2022-2023

Chủ động ứng phó thiên tai trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2022-2023

Để đảm bảo cho các thí sinh dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2022-2023 đúng kế hoạch, an toàn khi có thiên tai xảy ra. Ngày 04/6/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 759/SGDĐT-VP về việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống mưa, dông và các hiện tượng thời tiết cực đoan bất thường.

Trong đó, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu các phòng thuộc Sở; các trường Trung học phổ thông; Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên các huyện, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung chủ yếu sau:

1. Theo dõi sát diễn biến tình hình thời tiết, báo cáo Ban Chỉ đạo thi các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tập trung thông tin, tuyên truyền về tình hình dự báo thời tiết trong những ngày tổ chức kỳ thi để người dân chủ động trong việc chuẩn bị đưa con, em tham dự kỳ thi đảm bảo an toàn, đúng thời gian quy định.

 

Ảnh minh họa

 

2. Tổ chức rà soát, kiểm tra bảo đảm an toàn cơ sở vật chất, điều kiện phục vụ kỳ thi, bảo quản hồ sơ thi, đề thi, thiết bị điện tử, khơi thông hệ thống thoát nước đề phòng ngập úng.

3. Tổ chức trực 24/24 giờ trong trường hợp khẩn cấp, báo cáo ngay với cơ quan cấp trên khi có tình huống xấu xảy ra đồng thời khắc phục, giải quyết hậu quả do mưa, dông, lốc xoáy, lũ lụt và các hiện tượng thời tiết cực đoan bất thường gây ra, trong đó cần chú ý đề phòng sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng thấp.

4. Giao Văn phòng giúp lãnh đạo Sở đôn đốc phòng, chống mưa, dông tại các cơ quan, đơn vị, đặc biệt tại các địa điểm tổ chức thi; nắm tình hình, tổng hợp thông tin phòng, chống mưa, dông trong toàn ngành.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chủ động, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành triển khai phòng, chống mưa, dông kịp thời, hiệu quả; báo cáo ngay chính quyền địa phương và Sở Giáo dục và Đào tạo khi có tình huống xấu xảy ra./.

Văn phòng Sở