TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN THẮNG TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ CÂU LẠC BỘ " EM YÊU TIÊNG VIỆT"

Ngày 27/02/2019, Trường Tiểu học Yên Thắng tổ chức thành công chuyên đề Câu lạc bộ em yêu Tiếng Việt lần thứ 15 với chủ điểm “Nhớ nguồnNgày 27/02/2019, Trường Tiểu học Yên Thắng tổ chức thành công chuyên đề Câu lạc bộ em yêu Tiếng Việt lần thứ 15 với chủ điểm “Nhớ nguồn

Ngày 27/02/2019, Trường Tiểu học Yên Thắng tổ chức thành công chuyên đề Câu lạc bộ em yêu Tiếng Việt lần thứ 15 với chủ điểm “Nhớ nguồn

  

Các em tham gia giao lưu cá nhân với 03 nội dung, bao gồm:

Nội dung 1: do bạn Phạm Diệu Xuân điều hành. Các thành viên CLB thi kể tên các vị anh hùng và tìm hiểu về các nhân lịch sử anh hùng đó thông qua trog chơi “đố bạn”

Nội dung 2: dưới sự điều hành của Định Thị Phương Anh các thành viên câu lạc bộ tìm đọc các câu thơ, ca dao về chủ điểm nhớ nguồn.

Nội dung 3: do Phan Duy điều hành kể về lễ hội truyền thống của dân tộc

Đáng chú ý nhất là phần ngâm thơ của cô Lường Thị Dung chủ nhiệm câu lạc bộ TV3 đến giao lưu. Qua giao lưu nhiều học sinh đã thể hiện tốt tài năng Tiếng Việt  đồng thời thể hiện xuất sắc nội dung kể chuyện.

  

 

Giao lưu Câu lạc bộ Tiếng Việt lần thứ 15, nhằm tạo điều kiện và động viên học sinh được giao lưu học hỏi, phát triển các kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết nhằm nâng cao kĩ năng sử dụng tiếng Việt trong học tập và giao tiếp. Qua hoạt động giao lưu, khích lệ phong trào thi đua dạy tốt, học tốt môn Tiếng Việt cho học sinh, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học. Đồng thời, đây cũng là một trong những nội dung nhằm phát triển năng lực phẩm chất người học.

                                                                                                                                       Người viết

                                                                                                                                 Phó hiệu trưởng

                                                                                                                                      Lê Thị Hà

Bài viết liên quan