SINH HOẠT CHUYÊN MÔN LIÊN TRƯỜNG

Ngày 24/4 trường Tiểu học Yên Thắng tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường

Ngày thực hiện: 24/4/2019

Người thực hiện: Đinh Thị Thúy Hà

Lớp dạy: 4A

Thành phần:  Phó hiệu trưởng + Giáo viên tổ 4+ 5 Trường Tiểu học Yên Thắng , Tiểu học Mai Sơn, Tiểu học Khánh Thượng

Môn: Tiếng Việt

Bài 34A: Tiếng cười là liều thuốc bổ

Bài viết liên quan