SINH HOẠT CHUYÊN MÔN LIÊN TRƯỜNG - MÔN TIN HỌC

Thời gian : 23/01/2019

Địa điểm: Trường Tiểu học Yên Thắng

Thành phần: Phó hiệu trưởng + GV tin học của các trường tiểu học trong toàn huyện

Nội dung:

Dự giờ tiết dạy lớp 3E

Bài dạy: Bài 6: Vẽ đường cong

Chuong IV Bai 6 Ve duong cong (1).ppt

Bài viết liên quan