Sinh hoạt chuyên môn liên trường với Trường Tiểu học Mai Sơn: Nâng cao năng lực Đánh giá thường xuyên các môn học ở Tiểu học.

     Hoạt động sinh hoạt chuyên môn liên trường đang tạo ra những hiệu ứng tích cực, thúc đẩy phong trào thi đua, sáng tạo, cải tiến phương pháp giảng dạy tại các trường, ngành Giáo dục các địa phương trên khắp địa bàn tỉnh. Từ hoạt động ý nghĩa, thiết thực này, nhiều nhân tố điển hình trong dạy học xuất hiện, góp phần quan trọng trong việc sẻ chia, truyền cảm hứng cho đồng nghiệp, giúp họ yêu hơn nghề “gõ đầu trẻ” và càng tâm huyết với sự nghiệp trồng người.

   Thực hiện công văn của Phòng Giáo dục và Đào tạo Yên Mô về Nâng cao năng lực Đánh giá thường xuyên các môn học ở Tiểu học, Trường Tiểu học Yên Thắng tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường với Trường Tiểu học Mai Sơn. Cô giáo Nguyễn Thị Tho dạy Lịch sử lớp 5 và cô giáo Nguyễn Thị Thanh Tú dạy Tiếng Việt 1 Công nghệ đã thực hiện 02 tiêt dạy thể hiện rõ việc đánh giá thường xuyên của giáo viên đối với học sinh, của học sinh đối với học sinh, tự đánh giá của học sinh. Sau tiết dạy giáo viên cùng hệ thống lại các phương pháp và kĩ thuật sử dụng khi đánh giá thường xuyên; một số lưu ý khi viết nhận xét cho hoc sinh. Các đồng chí giáo viên 2 trường cùng nhau thảo luận, học hỏi kinh nghiệm, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.Buổi sinh hoạt chuyên môn liên trường thực sự đã đem lại hiệu quả cao góp phần giúp giáo viên vững vàng, tự tin khi thực hiện đánh giá thường xuyên đảm bảo theo đúng thông tư 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi Quy định đánh giá học sinh tiểu học kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Bài viết liên quan