CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG PHÁP RÈN CHỮ ĐẸP CHO HS

Thực hiện kế hoạch chuyên đề của Trường TH Yên Thắng. Chiều ngày  27/11/2019 Tổ 1,Tổ 2+3 tổ chức chuyên đề:

Tên chuyên đề: Phương pháp luyện chữ đẹp cho học sinh 

                      và chuyên đề sinh hoạt CLB Võ thuật

Tổ 2+ 3:

Giáo viên thực hiện: Phạm Thị Tám 

Môn: Tiếng Việt - Dạy lớp 2G

Bài 14B: Đoàn kết là sức mạnh của anh em trong gia đình ( tiết 2)

 Tổ 1: 

Giáo viên thực hiện: Phạm Quyết Thắng  

Thành phần: BGH+ GV tổ 1+ Các đ/c trong CLB TDTT

Hồ sơ CĐ: CĐ LUYỆN CHỮ ĐẸP CHO HS. clb VÕ THUẬT.rar

Bài viết liên quan