CHUYÊN ĐỀ SINH HOẠT CLB "EM YÊU TOÁN 5"

Chiều ngày  26/11/2019 Trường Tiểu học Yên Thắng  tổ chức chuyên đề .

Tên chuyên đề: Sinh hoạt Câu lach bộ "Em yêu Toán 5"

Thành phần: BGH + GV tổ 4+ 5+ Các đ/c trong CLB Toán

Giáo viên thực hiện: Tạ Thị Lành

Địa điểm: Lớp 5B

Hồ sơ CĐ: CĐ EM YÊU TOÁN 5.rar

Bài viết liên quan