CHUYÊN ĐỀ DẠY KĨ NĂNG SỐNG THEO CHƯƠNG TRÌNH BIGBEN VÀ CĐ TV1- CGD

Chiều ngày  9/10/2019 Trường Tiểu học Yên Thắng  tổ chức chuyên đề .

 Tiết 1

Tên chuyên đề: Dạy học TV1-CGD

Thành phần: BGH + GV tổ 1

Giáo viên thực hiện: Đinh Thị Phượng

Môn: Khoa học - Dạy lớp 1G

Bài: Âm /t/

 Tiết 2:

Tổ chức chuyên đề: Dạy KNS theo chương trình của BigBen

Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Hiền- Dạy lớp 2C

Bài: Kĩ năng quan sát hiệu quả

Thành phần: BGH+ Gv Tổ 2+3

Hồ sơ chuyên đề:CĐ KNS bigben, TV1-CGD.rar

Bài viết liên quan