CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC THEO PHƯƠNG PHÁP "BÀN TAY NẶN BỘT"

Chiều ngày  02/10/2019 Trường Tiểu học Yên Thắng  tổ chức chuyên đề 

Tên chuyên đề: Dạy học theo phương pháp "Bàn tay nặn bột"

Thành phần: BGH + GV tổ 4+5

Giáo viên thực hiện: Đinh Thị Thu

Môn: Khoa học - Dạy lớp 4D

Bài 7: Bạn có biết các bệnh về dinh dưỡng

 Hồ sơ CĐ: CĐ Dạy học theo PP Bàn tay nặn bột.rar

Bài viết liên quan