Chuyên đề: Dạy học theo mô hình VNEN và bồi dưỡng năng lực đánh giá thường xuyên theo thông tư 22

Chiều ngày 18/9/2019 Trường Tiểu học Yên Thắng  tổ chức chuyên đề 

Tên chuyên đề: Dạy học theo mô hình VNEN và bồi dưỡng năng lực đánh giá thường xuyên theo thông tư 22

Thành phần: BGH + GV tổ 4+5

Giáo viên thực hiện: Tạ Thị Lành

Môn: Khoa học - Dạy lớp 5B

Bài: Vệ sinh tuổi dậy thì.

Hồ sơ chuyên đề:CĐ dạy VNEN và Đánh giá TX theo TT 22.rar

Bài viết liên quan