CHUYÊN ĐỀ: Đổi mới phương pháp dạy học ở Tiểu học

Chiều ngày 12/9/2019 Trường Tiểu học Yên Thắng  tổ chức chuyên đề 

Tên chuyên đề: Đổi mới phương pháp dạy học ở Tiểu học

Thành phần: BGH + GV toàn trường

Giáo viên thực hiện: Phạm Thị Hồng Khánh

Môn: Tiếng Việt - Dạy lớp 3B

Bài 3C: Cháu yêu bà (tiết 1)

Hồ sơ chuyên đề:CĐ Đổi mới PP dạy học.rar

Bài viết liên quan