CHUYÊN ĐỀ TIẾNG VIỆT 1 CGD

Chuyên đề cấp trường

Chiều ngày 13/8/2019 Trường Tiểu học Yên Thắng  tổ chức chuyên đề 

Tên chuyên đề: Dạy học Tiếng Việt công nghệ giáo dục 1.( xem băng)

Thành phần: BGH + GV Tổ 1

Giáo viên thực hiện: Phạm Thị Hồi

 Tên bài: Tiết 1: Tách lời ra từng tiếng

              Tiết 2: Âm /c/

 Hồ sơ chuyên đề: TV 1 CGD 1.8.rar

Bài viết liên quan