CHUYÊN ĐỀ SINH HOẠT CHUYÊN MÔN LIÊN TRƯỜNG

Chiều ngày 30/10/2019 Trường Tiểu học Yên Thắng  tổ chức chuyên đề sinh hoạt chuyên môn liên trường

Tên chuyên đề: Dạy học Tiếng việt theo công nghệ giáo dục 1

Thành phần: Đ/c Đào Thị Thu Hà - Hiệu trưởng

                     Đ/ Lê Thị Hà  - Phó hiệu trưởng

                     Giáo viên dạy khối 1  Trường TH Yên Thắng, TH Yên Thịnh, TH Yên Hòa, TH Khánh Thượng

 Giáo viên thực hiện: Đinh Thị Phượng

Môn: Tiếng Việt - Dạy lớp 1G

Bài: Vần / Uê/

Chiều cùng ngày 30/10/2019 các  Hà thị Phương + GV tổ 4+ 5 dự  chuyên đề sinh hoạt chuyên môn liên trường tại trường TH Khánh Thượng

Tên chuyên đề: Đổi mới phương pháp dạy học

 Giáo viên thực hiện: Lê Thị Thoa

Môn: Lịch sử  - Dạy lớp 4A

Bài 3: Buổi đầu độc lập ( từ năm 938 đến năm 1009) (tiết 1)

Chiều cùng ngày 30/10/2019 các  GV tổ 2+3 dự chuyên đề sinh hoạt chuyên môn liên trường tại trường TH Yên Hòa

Tên chuyên đề: Dạy học theo mô hình trường học mới VNEN

 Giáo viên thực hiện: Lê Thị Thoa

Môn: Tiếng Việt  - Dạy lớp 3A

Bài 10C: Gắn bó với quê hương

 Hồ sơ chuyên đề: SSINH HOẠT CHUYÊN MÔN LIÊN TRƯỜNG.rar

Bài viết liên quan