22/05/19  Chuyên môn  29
Ngày 24/4 trường Tiểu học Yên Thắng tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường
 22/05/19  Chuyên môn  25
Ngày 05/4/20198 , Trường Tiểu học Yên Thắng tổ chức thành công chuyên đề giáo dục kĩ năng sống cho học sinh với chủ đề: Giá trị yêu thương
 13/03/19  Chuyên môn  83
Ngày 27/02/2019, Trường Tiểu học Yên Thắng tổ chức thành công chuyên đề Câu lạc bộ em yêu Tiếng Việt lần thứ 15 với chủ điểm “Nhớ nguồn” Ngày 27/02/2019, Trường Tiểu học Yên Thắng tổ chức thành công chuyên đề Câu lạc bộ em yêu Tiếng Việt lần thứ 15 với chủ điểm “Nhớ nguồn”
 23/05/19  Chuyên môn  20
CHUYÊN ĐỀ TIẾNG ANH KẾT HỢP VỚI HOẠT ĐỘNG NGÒI GIỜ LÊN LỚP THEO CHỦ ĐIÊM " MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN"