• received_99004605117260146
  • received_99004615117259119
  • IMG_20200704_093706_a719c5b2b3
  • IMG_20191124_200932_694569dbf9
  • 20200112_093227_2548c6c8e6
Tin nổi bật
Tin nổi bật
ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN THẮNG
ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN THẮNGNHIỆM KỲ 2022-2025 Đại hội chi bộ Trường tiểu học Yên Thắng, nhiệm kỳ 2022-2025 đã họp ngày 10 tháng 5 năm 2022.Tổng số đảng viên 30 đồng chí. Trong đó đảng viên chính thức 29 đồng chí, đảng viên dự bị 01 đồng chí.Đại hội có mặt 29 đảng viên trên tổng số 30 đảng viên được triệu tập. Trong đó đảng viên chính ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 4