Tin nổi bật
Tin nổi bật
Thực hiện mục tiêu của Nghị Quyết số 29-NQ/TW về Đổi mới căn bản, toàn diện ...
 Qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, học sinh được tham gia hoặc quan sát các sự kiện nào đó từ đó giúp các em tìm ra cái mới, cách giải quyết mới không bị gò bó. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm định hướng, tạo điều kiện cho học sinh quan sát, suy nghĩ và tham gia các hoạt động thực tiễn, qua đó tổ chức khuyến khích, động viên và tạo điều ...
> Xem chi tiết

Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 2