Tin nổi bật
Tin nổi bật
Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-SGDĐT ngày 22/01/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo ...
Mục đích- Tạo điều kiện để học sinh giao lưu học hỏi, thể hiện các kỹ năng trong việc học tập bộ môn Tiếng Anh.- Góp phần thúc đẩy đổi mới hình thức tổ chức và phương pháp dạy học, đổi mới đánh giá kết quả học tập, phát triển năng lực học sinh, nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh tiểu học.Cô Nguyễn Thị Kim Loan Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng nhà ...
> Xem chi tiết

Thư viện ảnh
Thư viện video
Thống kê
Hôm nay : 1