MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
TẬP HUẤN DẠY HỌC HÒA NHẬP HỌC SINH KHUYẾT TẬT
GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ “EM YÊU TIẾNG VIỆT” Chủ điểm: “Bảo vệ tổ quốc”
 25/04/16  hoạt động ngoại khóa  297
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu Học Yên Đồng.