Tuyên truyền phòng chống dịch bệch Covid-19 của cán bộ y tế trường Tiểu học Mai Sơn

Một số hình ảnh nhân viên phụ trách Y tế trường tiểu học Mai Sơn tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 tới các cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Tiểu học Mai Sơn.

Bài viết liên quan