Trường Tiểu Mai Sơn tổ chức Đại hội liên đội nhiệm kỳ 2018-2019

Chiều ngày 10/10/2018, Trường Tiểu học Mai Sơn đã tổ chức Đại hội liên đội nhằm bầu ra ban chỉ huy liên đội cho 

nhiệm kỳ 2018-2019

 

 


 

Bài viết liên quan