Trường Tiểu học Mai Sơn tổ chức lớp bồi dưỡng kĩ năng CNTT trong dạy học trực tuyến

Trường Tiểu học Mai Sơn tổ chức lớp bồi dưỡng kĩ năng CNTT trong dạy học trực tuyến

       Trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng đến việc học tập của các em học sinh. Dưới sự chỉ đạo của Sở giáo dục và Phòng Giáo dục đào tạo Huyện Yên Mô về việc bồi dưỡng cho giáo viên kĩ năng CNTT trong dạy học trực tuyến. 

       Vào hồi 14h ngày 20 tháng 10 năm 2021 Trường Tiểu học Mai Sơn tổ chức lớp bồi dưỡng kĩ năng CNTT trong dạy học trực tuyến cho tất cả các giáo viên trong trường.

       Dưới đây là một số hình ảnh của buổi bồi dưỡng:

Bài viết liên quan