Trường Tiểu học Mai Sơn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học mới 2018-2019

Chiều ngày 27 tháng 9 năm 2018, trường Tiểu học Mai Sơn đã tổ chức hội nghị cán bộ, công viên chức năm học 2018-2019 nhằm báo cáo tổng kết kết nhiệm vụ năm học 2017-2018, cũng như đề ra phương hướng nhiệm vụ cho năm học mới 2018-2019.

Bài viết liên quan