Trường Tiểu học Mai Sơn tổ chức hội nghị bàn giao công tác cán bộ quản lý trong học kì II năm học 2021-2022

Trường Tiểu học Mai Sơn tổ chức hội nghị bàn giao công tác cán bộ quản lý trong học kì II năm học 2021-2022

Ngày 15 tháng 4 năm 202 2, trường Tiểu học Mai Sơn tổ chức hội nghị bàn giao công tác cán bộ quản lý trong học kì II năm học 2021-2022. Chia tay Cô Phạm Thị Lam - Hiệu phó trường Tiểu học Mai Sơn, và chào mừng thầy Vũ Tiến Dũng về tiếp nhận công tác Hiệu phó trường Tiểu học Mai Sơn.

Bài viết liên quan