Trường Tiểu học Mai Sơn ra quân hướng dẫn Phụ huynh học sinh đón con tan học.

 Một số hình ảnh buổi ra quân hướng dẫn Phụ huynh học sinh đón con tan học.

Bài viết liên quan