Trường Tiểu học Mai Sơn huyện Yên Mô tổ chức Hội nghị Hội nghị Cán bộ viên chức và người lao động năm học 2021-2022

Trường Tiểu học Mai Sơn huyện Yên Mô tổ chức Hội nghị Hội nghị Cán bộ viên chức và người lao động năm học 2021-2022 

Hội nghị Cán bộ viên chức và người lao động là phát huy quyền làm chủ của nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động và nâng cao trách nhiệm của hiệu trưởng. Tăng cường nền nếp kỉ cương, kỉ luật trong hoạt động của cơ sở giáo dục, góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; phòng chống  hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, cửa quyền. Hội nghị CC-VC là hình thức dân chủ trực tiếp để CBGVNV tham gia quản lý xây dựng cơ quan đơn vị trong sạch, vững mạnh theo điều 5 Nghị định 04/2015/NĐ-CP.

Hội nghị Cán bộ viên chức và người lao động trường Tiểu học Mai Sơn được tổ chức hợp vào hồi 7h30 ngày 06 tháng 10 năm 2021 với CBGVNV toàn trường.

Đồng chí Vũ Thị Hoa - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2020- 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học mới năm học 2021-2022.

Tiếp theo chương trình Đồng chí Phạm Thị Lam Báo cáo kiểm điểm của Ban giám hiệu về thực hiện Nghị quyết hội nghị năm học 2020- 2021.

 

Đồng chí Tống Thị Nhung Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm học 2020 - 2021; Phát động thi đua và kí giao ước thi đua năm học 2021 - 2022.

 

Trong  năm học 2020 - 2021, những hoạt động của nhà trường đã diễn ra hết sức nghiêm túc dưới sự giám sát của Ban Thanh tra Nhân dân trường học. Cô giáo Lê Thị Thùy Trưởng ban Thanh tra Nhân dân trường học báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân năm học 2020 - 2021 và phương hướng hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân năm học 2021 - 2022.

Đồng chí Vũ Thị Phương Thúy Báo cáo tài chính ngân sách 9 tháng đầu năm và thu chi thỏa thuận, tài trợ năm học 2020- 2021.

Tiếp theo là Tổng hợp ý kiến của giáo viên, nhân viên góp ý cho lãnh đạo nhà trường về ưu, khuyết điểm tồn tại cn khắc phục  trong năm học mới.

Phần thảo luận của Hội nghị đã diễn ra hết sức sôi nổi. Các ý kiến nêu ra trong hội nghị được thảo luận và được ghi vào biên bản và thể hiện trong giao ước thi đua của nhà trường. 

Nghị quyết Hội nghị Cán bộ viên chức và người lao động được thông qua trong sự đồng thuận và nhất trí cao của tập thể Hội đồng sư phạm nhà trường.

Hội nghị kết thúc sau phần phát động phong trào thi đua năm học 2021-2022 của cô giáo Phạm Thị Lam - Phó hiệu trưởng nhà trường với mong muốn toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà  trường cùng nỗ lực cố gắng để hoàn thành tốt mục tiêu đề ra trong năm học này.