Trường Tiểu học Mai Sơn huyện Yên Mô đón đoàn kiểm định chất lượng giáo dục Cấp độ 3 và đạt chuẩn Quốc gia Mức độ 2 của Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Ninh Bình

Trường Tiểu học Mai Sơn huyện Yên Mô đón đoàn kiểm định chất lượng giáo dục Cấp độ 3 và đạt chuẩn Quốc gia Mức độ 2 của Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Ninh Bình

Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo ngành, Đảng uỷ, chính quyền địa phương, cùng với sự cố gắng, nỗ lực của tập thể CB, GV, NV nhà trường, Trường Tiểu học Mai Sơn đã hoàn thành quy trình tự đánh giá. Trong quá trình thực hiện công tác tự đánh giá, nhà trường đã nghiêm túc tuân thủ các bước thực hiện, sử dụng toàn bộ dữ liệu để phân tích, đánh giá một cách trung thực, khách quan. 

Ngày 22/11/2021 trường Tiểu học Mai Sơn được đón đoàn Đánh giá Ngoài của Sở giáo dục và đào tạo. Về mặt chính quyền có đồng chí An Đôn Nghĩa phó chủ tịch  UBND Huyện, cùng đồng chí Lê Xuân Vỵ Chủ tịch UBND xã Mai Sơn. Đồng chí Lê Thị Duyên trưởng phòng giáo dục huyện Yên Mô.

Dưới đây là một số hình ảnh làm việc của Đoàn Đánh giá ngoài tại trường.

 

 

 

Bài viết liên quan