Trường Tiểu học Mai Sơn đón đoàn kiểm tra, công nhận “Trường học thân thiện, học sinh tích cực ” trong năm học 2021 -2022

Trường Tiểu học Mai Sơn đón đoàn kiểm tra, công nhận trường học thân thiện - học sinh tích cực của Sở giáo dục - đào tạo tỉnh Ninh Bình.

Trường TH Mai Sơn đã tham gia và triển khai phong trào thi đua Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đã được kiểm tra công nhận Xuất sắc vào năm 2017.

Các hình thức phát động, quán triệt mục đích, yêu cầu và nội dung phong trào thi đua đến cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh gồm:

Ngay từ những ngày đầu chuẩn bị bước vào năm học 2021 – 2022, trường Tiểu học Mai Sơn  đã tổ chức quán triệt Chỉ thị 40/2008/CT-BGDĐT về việc phát động phong trào thi đua; triển khai nhiệm vụ năm học của Sở Giáo dục - Đào tạo, công văn thực hiện nhiệm vụ năm học của Phòng Giáo dục - Đào tạo đồng thời nhà trường còn triển khai kế hoạch thực hiện phong trào thi đua với các giai đoạn thực hiện đến cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh thông qua các hình thức như: Họp hội đồng, băng zôn, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền.....Những hoạt động này đã giúp cho cán bộ, giáo viên, cha mẹ học sinh và học sinh nhận thức được ý nghĩa, mục tiêu, nội dung của phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

          Trong năm học học 2021- 2022,  nhà trường đã thực hiện tốt các nội dung phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Các nội dung đều được nhà trường chú trọng và triển khai thục hiện, kiểm tra đánh giá một cách nghiêm túc nên chất lượng thực hiện đều đạt kết quả cao.

Bài viết liên quan