Tôn sư trọng đạo là truyền thống nhân văn tốt đẹp của dân tộc ta từ ngàn đời xưa đến nay. Truyền thống ấy thể hiện rõ nét nhất trong ngày 20/11 hằng năm - là ngày Hiến chương các nhà giáo Việt Nam.

        Tôn sư trọng đạo là truyền thống nhân văn tốt đẹp của dân tộc ta từ ngàn đời xưa đến nay. Truyền thống ấy thể hiện rõ nét nhất trong ngày 20/11 hằng năm - là ngày Hiến chương các nhà giáo Việt NamTrường Tiểu học Mai Sơn đã có một số hoạt động hướng tới kỉ niệm ngày Hội của thầy cô. Dưới đây là một số hình ảnh minh họa. 

Hội thi văn nghệ

 

 

Thi báo tường

 

 

 

 

Bài viết liên quan