Phong trào thi đua Dạy tốt học tốt chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 của thày trò Trường tiểu học Mai Sơn.

Phong trào thi đua Dạy tốt học tốt chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 của thày trò Trường tiểu học Mai Sơn. 

   Nằm trong hoạt động tiến đến chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Nhằm thúc đẩy phong trào thi đua trong đội ngũ giáo viên. Được sự đồng ý của Ban giám hiệu, Trưởng Tiều học Mai Sơn phát động phong trào thi đua đua  Dạy tốt chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

   Tham gia Hội giảng là giáo viên toàn trường. Tại Hội giảng, các giáo viên đại diện từ các tổ chuyên môn thực hiện một bài giảng trong thời gian từ 35 đến 40 phút về nội dung môn học trong chương trình.

 Kết thúc mỗi bài giảng, các giáo viên được đồng nghiệp  đóng góp ý kiến về những ưu, khuyết điểm của tiết giảng, trao đổi, học tập kinh nghiệm nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm, để từ đó mỗi giáo viên có định hướng cụ thể đúc kết rút ra những bài học kinh nghiệm về trình độ chuyên môn cũng như nghiệp vụ sư phạm cho bản thân để từ đó áp dụng trong công tác giảng dạy cụ thể đối với từng môn học vốn dĩ luôn có những đặc tính riêng

 

Một vài hình ảnh về buổi Hội giảng