Một số hoạt động mở đầu của Lớp học bơi trường Tiểu học Mai Sơn mùa hè năm 2019

Dạy kĩ thuật chân tay bơi Ếch trên cạn.

1. Động tác ngồi đạp chân Ếch.

      

2. Động tác nằm đạp chân Ếch.

        

3. Động tác quạt tay Ếch

 .         

Bài viết liên quan