Khai mạc lớp học bơi

Ngày 24 tháng 4 năm 2019 Trường Tiểu học Mai Sơn Khai mạc lớp học bơi

Giao lưu giữa Học sinh và Giáo viên dạy bơi.

 

Bài viết liên quan