Hội nghị cán bộ công chức Trường tiểu học Mai Sơn năm học 2020-2021

Hội nghị cán bộ Công chức trường tiểu học Mai sơn 

          Đồng chí  Vũ Thị Hoa trình bày Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện quy chế dân chủ, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021.

        Đồng chí Tống Thị Nhung Báo cáo tổng kết phong trào thi đua 2019-2020 và dự kiến nội dung phong trào thi đua năm 2020-2021, dự thảo giao ước thi đua.

Đồng chí Lê thị Thùy báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2019-2020 và chương trình hoạt động của ban thanh tra nhân dân năm học 2020-2021

Tiếp theo là các ý kiến thao luận của các đồng chí khối trưởng khối 1, 2+3,4+5.

  

Đồng chí Vũ Thị Hoa tiếp thu ý kiến đóng góp, giải đáp những thắc mắc, đề nghị của cán bộ, giáo viên và lao động hợp đồng.

Đồng Chí Phạm Thị Lam bổ sung quy chế làm việc và quy chế phối hợp giữa thủ trưởng cơ quan và BCH Công đoàn trường.

Đồng Chí Tống Thị Nhung phát động phong trào thi đua năm học 2020-2021.

Hội nghị kết thúc với tinh thần vui tươi, phấn đấu một năm học mới đạt thành công.

 

 

Bài viết liên quan