Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 Năm học 2020- 2021 của thầy cô trường Tiểu học Mai Sơn

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA

TRƯỜNG TIỂU HỌC MAI SƠN

1. Đồng chí Vũ Thị Hoa-  Hiệu trưởng- Chủ tịch hội đồng Phụ trách chung.

2. Đồng chí Phạm Thị Lam- Phó hiệu trưởng- Phó chủ tịch Hội đồng:  trực tiếp triển khai các văn bản, hướng dẫn phần chung, giải đáp các thắc mắc trong quá trình thảo luận để thống nhất các nội dung lựa chọn sách các môn học.

3. Nhóm 1: Đồng chí Lê Thị Hoà- Uỷ viên Kiêm thư kí- Chịu trách nhiệm tổng hợp ý kiến, ghi biên bản  và trưởng nhóm sách giáo khoa môn Tiếng Việt, Đạo đức

- Các uỷ viên : Đ/C Tống Nhung, Mùi, Hải

4. Nhóm 2: Đồng chí Nguyễn Thị Tho: Trưởng nhóm sách giáo khoa môn Toán và Hoạt động trải nghiệm, Âm Nhạc

- Các Uỷ viên: Đ/C Oanh, Thuỳ, Đặng, Đinh Nhung, Khiển

5. Nhóm 3:  Đồng chí Đỗ Thị Diện - Trưởng nhóm sách môn Giáo dục Thể chất và môn Mỹ Thuật, TNXH,

- Các uỷ viên: ĐC Hà, Xinh, Khánh, Đạt

Một số hình ảnh của buổi làm việc

 

 

Bài viết liên quan