Hoạt động ngoài giờ tháng 4 Chủ đề: Thiếu nhi vui khoẻ - trường học an toàn

Thông qua hoạt động hôm nay, giúp các em có thêm hiểu biết, vốn sống, vốn kinh nghiệm, kỹ năng ứng xử các tình huống chống các tệ nạn xã hội và bạo lực học đường; có kỹ năng biết tự giải quyết các tình huống đảm bảo an toàn tính mạng cho chính mình trong cuộc sống.

Sinh thời, Bác Hồ đã từng nói: “Trẻ em như búp trên cành. Biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan”. Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai. Chính vì thế, để cho những mầm non tương lai ấy phát triển tốt nhất, trở thành những công dân có ích cho xã hội thì các em cần được quan tâm, giáo dục toàn diện.

 Trong những năm gần đây, công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, đặc biệt là kỹ năng tự bảo vệ luôn được Bộ GD&ĐT cũng như toàn xã hội quan tâm chú trọng. Việc giáo dục kỹ năng sống và xây dựng một môi trường giáo dục an toàn, thân thiện là mục tiêu của nhà trường. Thông qua hoạt động hôm nay, giúp các em có thêm hiểu biết, vốn sống, vốn kinh nghiệm, kỹ năng ứng xử các tình huống chống các tệ nạn xã hội và bạo lực học đường; có kỹ năng biết tự giải quyết các tình huống đảm bảo an toàn tính mạng cho chính mình trong cuộc sống. Thực hiện  kế hoạch hoạt động đội tháng 4,  liên đội trường TH Mai Sơn long trọng tổ chức buổi giao lưu chủ đề: ((Thiếu nhi vui khoẻ - trường học an toàn)) năm học 2018 - 2019

Gồm có các nội dung:  

1. Văn nghệ chào mừng

  


2. Phần thi giao lưu giữa hai đội: có 2 nội dung

    a. Phần thi hiểu biết

 

    b. Giới thiệu tài năng của đội mình.

 

3. Giao lưu với khán giả.

4. Phần đồng diễn múa hát và võ thuật của các em học sinh nhà trường

5. Tổng kết, bế mạc buổi giao lưu

Bài viết liên quan