Kế hoạch hoạt động của các Câu lạc bộ trường Tiểu học Mai Sơn năm học 2017-2018

Câu lạc bộ Toán

Câu lạc bộ Mỹ thuật.

Câu lạc bộ Tiếng Anh

1. Mục đích hoạt động

- Nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em học sinh trong nhà trường có lòng yêu mến môn học, có khả năng tư duy cao trong việc tìm tòi các cách giải mới của một bài toán, thúc đẩy phong trào học tập.

- CLB là nơi để các em có dịp thi đua bộc lộ tài năng của mình. Bên cạnh đó còn xây dựng cho các em đức tính tự rèn luyện, tìm tòi, sáng tạo khoa học trong cách học.

- Thông qua các hoạt động của Câu lạc bộ nhằm tạo điều kiện để học sinh tiếp cận với các hoạt động vui học, rèn luyện thêm một số kĩ năng sống, kĩ năng trong giao tiếp, ứng xử, thực hành; cho các em thấy được “ Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.

- Góp phần phát hiện và bồi dưỡng những cá nhân có năng khiếu giúp các em phát huy được hết khả năng của mình và có thể tham gia sân chơi giải toán trên mạng Internet.

- Học sinh nhận ra giá trị đoàn kết thông qua việc sinh hoạt tập thể, sinh hoạt nhóm, qua đó học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong quá trình làm việc và học tập.

- Xây dựng sự đoàn kết giữa học sinh với giáo viên và học sinh với nhau, giúp đỡ lẫn nhau để cùng tiến bộ trong học tập.

- Góp phần làm cho giáo viên luôn đổi mới PPGD và học sinh phải đổi mới cách học.

2. Kế hoạch hoạt động của từng Câu lạc bộ

Kehoach HĐ CLB Toan.doc

Câu lạc bộ Tiếng Anh trường Tiểu học Mai Sơn.doc

Kehoach CLB Mĩ thuật.doc