11/10/18  Tin của trường  561
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giữ một vị trí quan trọng trong công tác giáo dục; “SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT là biểu hiện của một xã hội văn minh, vì vậy giáo dục cho học sinh ý thức làm chủ hành vi của mình theo sự điều chỉnh của pháp luật, đặc biệt là LUẬT ...
 19/09/18  Tin của trường  168
05/09/2018 trường Tiểu học Khánh Thượng tổ chức lễ khai giảng chào đón năm học mới trong không khí vui tươi phấn khởi. 
 29/05/18  Tin tức - Sự kiện  840
LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017 - 2018 TRƯỜNG TIỂU HỌC KHÁNH THƯỢNG DIỄN RA VÀO SÁNG NGÀY 29 THÁNG 5 NĂM 2018
 18/05/18  Tin tức - Sự kiện  348
Để hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5, Trường tiểu học Khánh Thượng đã phổ biến Công văn Số 85/PGDĐT-GDTX, ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Yên Mô tới cán bộ, giáo viên, học sinh trong trường; treo khẩu hiệu tuyên truyền “Hãy tích cực đọc sách để mở mang trí thức, rèn ...
 22/05/18  Tin tức - Sự kiện  212
SUY NGHĨ VỀ VIỆC THỰC HIỆN THÔNG TƯ 30/2014/TT-BGDĐT  VỀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC SAU GẦN 2 NĂM THỰC HIỆN.
 22/05/18  Tin tức - Sự kiện  4346
Một năm thực hiện dạy học tiếp cận mô hình VNEN ở lớp 2, thời gian chưa phải là nhiều, song với cảm nhận ban đầu của người trực tiếp giảng dạy, cô giáo Bùi Thanh Quyên - GVCN lớp 2C trường Tiểu học Khánh Thượng có một vài suy nghĩ sau: