22/05/19  Tin của trường  225
Danh sách học sinh được khen thưởng khối 3 và 4  trường Tiểu học Khánh Thượng năm học 2018-2019
 22/05/19  Tin của trường  171
Danh sách học sinh được khen thưởng khối 1và 2 trường Tiểu học Khánh Thượng năm học 2018-2019
 16/05/19  Tin của trường  397
Sinh hoạt chuyên môn liên trường tại trường Tiểu học Khánh Thượng ngày 24/4/2019 gồm các trường Tiểu học Khánh Thượng, Mai Sơn và Yên Thắng
 16/05/19  Tin của trường  118
Ngày hội đọc sách trường Tiểu học Khánh Thượng năm học 2018-2019 được long trọng tổ chức vào ngày 18/4/2019Về dự có đại diện Phòng GD&ĐT huyện Yên Mô, UBND xã Khánh Thượng, Toàn thể CB, GV, NV và học sinh nhà trường.
 22/05/19  Tin của trường  363
Thời khóa biểu năm học 2018-2019 trường Tiểu học Khánh Thượng năm học 2018-2019 thay đổi thực hiện từ ngày 08/4/2019
 11/10/18  Tin của trường  540
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giữ một vị trí quan trọng trong công tác giáo dục; “SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT là biểu hiện của một xã hội văn minh, vì vậy giáo dục cho học sinh ý thức làm chủ hành vi của mình theo sự điều chỉnh của pháp luật, đặc biệt là LUẬT ...