Phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 tại trường Tiểu học Khánh Thượng

Vào sáng ngày 01/10/2019, trường Tiểu học Khánh Thượng đã Phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm học 2019- 2020

Một số hình ảnh:

Thầy Đỗ Văn Chỉnh - Phó hiệu trưởng nhà trường

Cô Vũ Thị Thủy - Nhân viên Thư viện nhà trường

Cô giáo Đoàn Thị Nhất - chủ nhiệm lớp 1B

Văn nghệ của học sinh lớp 5A

Đại diện hội khuyến học xã tặng sách cho nhà trường

Đại diện Học sinh lên tặng sách cho thư viện

 

Bài viết liên quan