KẾT QUẢ TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT - CẤP TRƯỜNG CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC KHÁNH THƯỢNG NĂM HỌC 2017 - 2018

KẾT QUẢ TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT - CẤP TRƯỜNG

Năm học: 2017 – 2018

STT

Họ và tên

Lớp

Điểm

Thời gian  (s)

Xếp giải

1

Ngô Thị Dịu

4B

290

261

Nhất

2

Bùi Thiên Hải

5B

280

482

Nhất

3

Ninh Nguyễn Xuân Lâm

4B

270

279

Nhất

4

Ngô Thị An Vy

5A

260

577

Nhì

5

Nguyễn Phan Bảo Thy

4B

260

229

Nhì

6

Ninh Đức Khoa

4B

260

334

Nhì

7

Kiều Ngân Dương

3D

260

996

Nhì

8

Bùi  Đức Dương

3C

260

423

Nhì

9

Bùi Thị Phương Dung

5B

260

286

Nhì

10

Ninh Đức Quang

4C

250

293

Ba

11

Nguyễn Việt Tiến

5A

240

301

Ba

12

Nguyễn Thị Quỳnh

5B

240

520

Ba

13

Bùi bảo Ngọc

3C

240

1156

Ba

14

Vũ Thị Cẩm Linh

3C

240

1375

Ba

15

Nguyễn Song Hà Vy

5A

230

353

Ba

16

Ngô Minh Trang

4B

230

464

Ba

17

Ninh Đức Thành

5A

230

489

Ba

18

Vũ Ngọc Lan

3A

230

495

Ba

19

Nguyễn Thùy Giang

2B

230

380

Ba

20

Bùi Phạm Thùy Dung

4A

230

457

Ba

21

Vũ Minh Cương

4B

230

569

Ba

22

Nguyễn Hoàng Phong

5A

220

387

Khuyến khích

23

Nguyễn Phú Hưng

4A

220

366

Khuyến khích

24

Vũ Thị  Mai Hiên

5A

220

668

Khuyến khích

25

Nguyễn Tiến Đạt

5A

220

562

Khuyến khích

26

Bùi Thị Ánh Dương

5B

220

485

Khuyến khích

27

Đỗ Mạnh Dũng

3C

220

623

Khuyến khích

28

Đoàn Ngọc Hà Vân

2B

210

753

Khuyến khích

29

Lê Thị Phương Thảo

5A

210

622

Khuyến khích

30

Vương Thị Thanh

5B

210

469

Khuyến khích

31

Lê Tuấn Nguyên

4B

200

329

Khuyến khích

32

Lê Yến Vy

1C

190

1183

 

33

Nguyễn Mạnh Dũng

4B

190

527

 

34

Nguyễn Thị Mỹ Phương

4A

180

180

 

35

Bùi Thị Thùy Dương

2C

180

491

 

36

Tạ Thị Minh Huyền

4C

170

406

 

37

Nguyễn Song Hà Diệp

3A

170

548

 

38

Vũ Bảo Ngọc

3C

160

381

 

39

Phạm Thị Thu Hằng

4C

160

669

 

40

Phạm Thị Anh Thư

2C

140

338

 

41

Phạm Đức Duy

2A

130

905

 

42

Ngô Ngọc Anh

4A

130

716

 

43

Nguyễn Ngọc Hà

2C

120

463

 

44

An Bảo Ngọc

4B

110

502

 

45

Nguyễn Hoàng Linh

1C

100

1202

 

46

Bùi Trng Kim

1C

10

1457

 

Bài viết liên quan