Danh sách học sinh được khen thưởng khối 5 trường Tiểu học Khánh Thượng năm học 2018-2019

Danh sách học sinh được khen thưởng khối 5 trường Tiểu học Khánh Thượng năm học 2018-2019

PHÒNG GD&ĐT YÊN MÔ

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

TRƯỜNG TH KHÁNH THƯỢNG

Năm học 2018- 2019

    

STT

Họ, tên học sinh

Lớp

Nội dung khen thưởng

1

Nguyễn Dương Ngọc Anh

5A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

2

Ngô Ngọc Anh

5A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

3

Nguyễn Ngọc Ánh

5A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

4

Bùi Phạm Thùy Dung

5A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

5

Phan Thị Thanh Hiền

5A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

6

Nguyễn Phú Hưng

5A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

7

Nguyễn Thị Ngọc Lan

5A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

8

Đỗ Thị Phương Lan

5A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

9

Bùi Thị Nga

5A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

10

Nguyễn Thị Bảo Ngọc

5A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

11

Nguyễn Thị Mỹ Phương

5A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

12

Lê Mai Trang

5A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

13

Đoàn Thị Hà Bắc

5B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

14

Vũ Minh Cương

5B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

15

Ngô Thị Dịu

5B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

16

Nguyễn Hương Giang

5B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

17

Phạm Thị Thu Hiền

5B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

18

Ninh Đức Khoa

5B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

19

Ninh Nguyễn Xuân Lâm

5B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

20

An Bảo Ngọc

5B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

21

Lê Tuấn Nguyên

5B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

22

Nguyễn Phan Bảo Thy

5B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

23

Ngô Minh Trang

5B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

24

Nguyễn Thảo Vy

5B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

25

Nguyễn Huyền Trang

5B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

26

Phạm Quốc Đạt

5C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

27

Lê Việt Hoàng

5C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

28

Phạm Thanh Huệ

5C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

29

Tạ Thị Minh Huyền

5C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

30

Ninh Đức Quang

5C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

31

Vương Anh Quân

5C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

 

 

 

 

 

( Danh sách có 31 học sinh)

 

STT

Họ, tên học sinh

Lớp

Nội dung khen thưởng

1

Nguyễn Kim Anh

5A

Có thành tích tốt trong học tập môn Toán

2

Vũ Đức Hiếu

5A

Có thành tích tốt trong học tập môn Toán

3

Vũ Thị Thúy Ngần

5C

Có thành tích tốt trong học tập môn Toán

4

Nguyễn Bảo Trân

5C

Có thành tích tốt trong học tập môn Toán

 

 

 

 

    
 

( Danh sách có 04 học sinh)

 

STT

Họ, tên học sinh

Lớp

Nội dung khen thưởng

1

Vũ Đức Duy

5A

Có thành tích tốt  trong học tập môn Toán và Tiếng Việt

2

Tạ Thị Thu Huyền

5A

Có thành tích tốt  trong học tập môn Toán và Tiếng Việt

3

Phùng Đại Nghĩa

5A

Có thành tích tốt  trong học tập môn Toán và Tiếng Việt

 

 

 

 

 

( Danh sách có 03 học sinh)

 

STT

Họ, tên học sinh

Lớp

Nội dung khen thưởng

1

Phạm Thị Thu Hằng

5C

Có thành tích tốt trong học tập môn Tiếng Việt

2

Phạm Thị Mai Hoa

5C

Có thành tích tốt trong học tập môn Tiếng Việt

3

Phạm Dương Quân

5C

Có thành tích tốt trong học tập môn Tiếng Việt

 

 

 

 

 

( Danh sách có 03. học sinh)

 

STT

Họ, tên học sinh

Lớp

Nội dung khen thưởng

1

Nguyễn Trung Hiếu

5A

Có thành tích tốt  trong học tập môn Lịch sử và Địa lí

2

Ninh Đức Nhân

5B

Có thành tích tốt  trong học tập môn Tiếng Việt + Lịch sử và Địa lí

3

An Phương Thảo

5B

Có thành tích tốt  trong học tập các môn học

4

Vương Minh Thư

5B

Có thành tích tốt  trong học tập các môn học

5

Tạ Bảo Ngọc

5B

Có thành tích tốt  trong học tập các môn học

6

Ninh Hương Lan

5B

Có thành tích tốt  trong học tập môn Tiếng Việt , Toán, Lịch sử và Địa lí

7

Đỗ Thu Hiền

5B

Có thành tích tốt  trong học tập môn Toán,  Lịch sử và Địa lí

8

Nguyễn Mạnh Dũng

5B

Có thành tích tốt  trong học tập các môn học

9

Trần An Bình

5B

Có thành tích tốt  trong học tập môn Lịch sử và Địa lí, Khoa học, Tin học

10

Phạm Thị Mai Hương

5C

Có thành tích tốt  trong học tập môn Tiếng Anh

11

Nguyễn Ngọc Anh

5C

Có thành tích tốt  trong học tập môn Tin học

12

Lê Thị Thùy Dung

5C

Có thành tích tốt  trong học tập môn Tin học

13

Lê Thanh Bình

5C

Có thành tích tốt  trong học tập môn Lịch sử và Địa lí

14

Trần Thị Mỹ Hạnh

5C

Có thành tích tốt  trong học tập môn Lịch sử và Địa lí

15

Trần Hoàng Hiệp

5C

Có thành tích tốt  trong học tập môn Lịch sử và Địa lí

16

Đặng Trung Hiếu

5C

Có thành tích tốt  trong học tập môn Toán, Tiếng Anh

17

Đỗ Anh Tuân

5C

Có thành tích tốt  trong học tập môn Toán, Tiếng Anh

 

 

 

 

 

( Danh sách có 17 học sinh)

   

Khánh thượng, ngày 20 tháng 5 năm 2019

 

   

HIỆU TRƯỞNG

 

    

 

    

 

    

 

   

Nguyễn Thị Thủy

 

        

 

Bài viết liên quan