Danh sách học sinh được khen thưởng khối 3 và 4 trường Tiểu học Khánh Thượng năm học 2018-2019

Danh sách học sinh được khen thưởng khối 3 và 4  trường Tiểu học Khánh Thượng năm học 2018-2019

PHÒNG GD&ĐT YÊN MÔ

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

TRƯỜNG TH KHÁNH THƯỢNG

Năm học 2018- 2019

    

STT

Họ, tên học sinh

Lớp

Nội dung khen thưởng

1

Vũ Mạnh Cường

3C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

2

Nguyễn Ngọc Hà

3C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

3

Nguyễn Tuấn Hải

3C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

4

Vũ Nguyên Lộc

3C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

5

Vũ Ngọc Phan

3C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

6

Lê Minh Sang

3C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

7

Đỗ Nguyễn Bích Thảo

3C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

8

Vũ Minh Thắng

3C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

9

Phạm Thị Anh Thư

3C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

10

Vương Bá Vũ

3C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

11

An Thị Thu Trang

3C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

12

Trần Minh Chi

3B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

13

Phạm Khánh Dương

3B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

14

Bùi Đức Đạt 

3B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

15

Nguyễn Thùy Giang

3B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

16

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

3B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

17

Nguyễn Cẩm Ly

3B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

18

Lê Nhật Minh

3B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

19

Phạm Thị Hồng Ngọc

3B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

20

Đỗ Thu Ngọc

3B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

21

Trịnh Thị Mai Phương

3B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

22

Ninh Thị Thùy Trang

3B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

23

Nguyễn Anh Tuấn

3B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

24

Lâm Hải Yến

3B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

25

Đỗ Tiến Anh

3A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

26

Phạm Đức Duy

3A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

27

Nguyễn Anh Đức

3A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

28

Phạm Hồng Hạnh

3A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

29

Phạm Duy Hưng

3A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

30

Vũ Đăng Khôi

3A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

31

Vũ Mai Linh

3A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

32

Nguyễn Thị Thuỳ Linh

3A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

33

Lê Bùi Bảo Ngọc

3A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

34

Đỗ Như Quỳnh

3A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

35

Vương Bá Thành

3A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

    
 

( Danh sách có 35 học sinh)

 

STT

Họ, tên học sinh

Lớp

Nội dung khen thưởng

1

Nguyễn Ngọc Anh

3C

Có thành tích tốt trong học tập môn Tiếng Việt

2

Bùi Thị Thùy Dương

3C

Có thành tích tốt trong học tập môn Tiếng Việt

3

Phạm Ngọc Ánh

3B

Có thành tích tốt trong học tập môn Tiếng Việt

4

Vũ Thị Như Hằng

3B

Có thành tích tốt trong học tập môn Tiếng Việt

5

Phạm Thị Mai Lan

3B

Có thành tích tốt trong học tập môn Tiếng Việt

6

Lê Thị Thùy Phương

3B

Có thành tích tốt trong học tập môn Tiếng Việt

7

Nguyễn Minh Tiến

3B

Có thành tích tốt trong học tập môn Tiếng Việt

    
 

( Danh sách có 07 học sinh)

 

STT

Họ, tên học sinh

Lớp

Nội dung khen thưởng

1

Nguyễn Thị Thu Hà

3C

Có thành tích tốt  trong học tập môn Toán và Tiếng Việt

2

Nguyễn Thị Hoa

3C

Có thành tích tốt  trong học tập môn Toán và Tiếng Việt

3

Vũ Thị Thùy Linh

3C

Có thành tích tốt  trong học tập môn Toán và Tiếng Việt

4

Bùi Thị Yến Nhi

3C

Có thành tích tốt  trong học tập môn Toán và Tiếng Việt

5

Bùi Phương Trinh

3C

Có thành tích tốt  trong học tập môn Toán và Tiếng Việt

6

Tạ Thị hải Yến

3C

Có thành tích tốt  trong học tập môn Toán và Tiếng Việt

7

Phùng Thị Ngọc Hà

3A

Có thành tích tốt  trong học tập môn Toán và Tiếng Việt

8

Phạm Thu Huyền

3A

Có thành tích tốt  trong học tập môn Toán và Tiếng Việt

9

Nguyễn Ngọc Sơn

3A

Có thành tích tốt  trong học tập môn Toán và Tiếng Việt

 

 

 

 

    
 

( Danh sách có 9 học sinh)

 

STT

Họ, tên học sinh

Lớp

Nội dung khen thưởng

1

Nguyễn Văn Việt Hùng

3C

Có thành tích tốt trong học tập môn Toán

2

Tạ Nguyễn Hà Trang

3B

Có thành tích tốt trong học tập môn Toán

3

Nguyễn Hồng Uy

3B

Có thành tích tốt trong học tập môn Toán

4

Nguyễn Thị Hà

3A

Có thành tích tốt trong học tập môn Toán

5

Phạm Thị Mai Lan

3A

Có thành tích tốt trong học tập môn Toán

6

Nguyễn Trúc Lam

3A

Có thành tích tốt trong học tập môn Toán

7

Tạ Hoàng Minh

3A

Có thành tích tốt trong học tập môn Toán

8

Phạm Thị Thuỷ

3A

Có thành tích tốt trong học tập môn Toán

9

Phạm Thuỳ Trang

3A

Có thành tích tốt trong học tập môn Toán

 

 

 

 

    
 

( Danh sách có 9 học sinh)

 

STT

Họ và tên học sinh

Lớp

Nội dung khen thưởng

1

Bùi Tiến Anh

4A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

2

Phùng Thị Phương Chinh

4A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

3

Nguyễn Song Hà Diệp

4A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

4

Nguyễn Tấn Dũng

4A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

5

Nguyễn Đỗ Tiến Dũng

4A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

6

Nguyễn Thị Hồng Duyên

4A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

7

Hoàng Thị Hương Giang

4A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

8

Vũ Hương Giang

4A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

9

Phạm Ngọc Giang

4A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

10

Vũ Ngọc Lan

4A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

11

Vũ Thị Hồng Mây                  

4A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

12

Lê Đức Minh

4A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

13

Hoàng Ngọc Kiều Trang

4A

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

14

Nguyễn Hà Anh

4B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

15

Kiều Ngân Dương

4B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

16

Nguyễn Tùng Dương

4B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

17

Ngô Thị Hải Hà

4B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

18

Ninh Đức Mạnh

4B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

19

Tạ Công Minh

4B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

20

Đỗ Nhật Minh

4B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

21

Lê Trọng Tấn

4B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

22

Trần Nguyễn Nhật Thái

4B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

23

Lê Ngọc Vũ Trường

4B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

24

An Hà Vy

4B

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

25

Vũ Chí Công

4C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

26

Đỗ Mạnh Dũng

4C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

27

Bùi Đức Dương

4C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

28

Nguyễn Ngọc Đại

4C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

29

Vũ Trường Giang

4C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

30

Vũ Khánh Huyền

4C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

31

Vũ Tùng Lâm

4C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

32

Vũ Thị Cẩm Linh

4C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

33

Phạm  Trà My

4C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

34

Bùi Bảo Ngọc

4C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

35

Vũ Bảo Ngọc

4C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

36

Phùng Thị Như Quỳnh

4C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

37

Đào Xuân Thành

4C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

38

Đỗ Thùy Trang

4C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

39

Ninh Mai Trang

4C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

40

Đinh Hà Vy

4C

Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

  

( Danh sách có 40 học sinh)

 

STT

Họ, tên học sinh

Lớp

Nội dung khen thưởng

1

Lý Sơn Hà

4A

Có thành tích tốt trong học tập môn Toán

2

Nguyễn Việt Hoàng

4A

Có thành tích tốt trong học tập môn Toán

3

Nguyễn Thị Thu Hòa

4A

Có thành tích tốt trong học tập môn Toán

4

Phạm Bùi Hà Anh

4B

Có thành tích tốt trong học tập môn Toán

5

Nguyễn Nhật Quang

4B

Có thành tích tốt trong học tập môn Toán

6

Nguyễn Mai Anh

4B

Có thành tích tốt trong học tập môn Toán

7

Phạm Minh Chiến

4B

Có thành tích tốt trong học tập môn Toán

8

Lê Thị Thanh Dung

4B

Có thành tích tốt trong học tập môn Toán

9

Nguyễn Hoàng Nam

4B

Có thành tích tốt trong học tập môn Toán

10

Vương Việt Hùng

4C

Có thành tích tốt trong học tập môn Toán

11

Bùi Tiến Thành

4C

Có thành tích tốt trong học tập môn Toán

 

 

 

 

    
 

( Danh sách có 11 học sinh)

 

STT

Họ, tên học sinh

Lớp

Nội dung khen thưởng

1

Lương Minh Hoàng Anh

4A

Có thành tích tốt trong học tập môn Tiếng Việt

2

Nguyễn Bảo Ngọc

4A

Có thành tích tốt trong học tập môn Tiếng Việt

3

Phạm Thị Phương Dung

4B

Có thành tích tốt trong học tập môn Tiếng Việt

4

Phạm Thùy Dương

4B

Có thành tích tốt trong học tập môn Tiếng Việt

5

Phạm Thị Thu Hà

4B

Có thành tích tốt trong học tập môn Tiếng Việt

6

Nguyễn Thị Lan Anh

4B

Có thành tích tốt trong học tập môn Tiếng Việt

7

An Phương Anh

4B

Có thành tích tốt trong học tập môn Tiếng Việt

8

Vũ Minh Kim Ngân

4B

Có thành tích tốt trong học tập môn Tiếng Việt

9

Nguyễn Thu Trang

4C

Có thành tích tốt trong học tập môn Tiếng Việt

10

Nguyễn Thị Thùy Trang

4C

Có thành tích tốt trong học tập môn Tiếng Việt

11

Hoàng Thị Thu Hiền

4C

Có thành tích tốt trong học tập môn Tiếng Việt

 

 

 

 

 

( Danh sách có 11 học sinh)

 

STT

Họ, tên học sinh

Lớp

Nội dung khen thưởng

1

Nguyễn Ngọc Anh

4A

Có thành tích tốt  trong học tập môn Khoa học

2

Trần Quốc Khánh

4A

Có thành tích tốt  trong học tập môn Tin học

3

Nguyễn Trần Thanh Tùng

4A

Có thành tích tốt  trong học tập môn Tin học

4

Hoàng Tùng Dương

4A

Có thành tích tốt  trong học tập môn Khoa học

5

Vũ Thu Thủy

4A

Có thành tích tốt  trong học tập môn Khoa học

6

Dương Minh Long

4A

Có thành tích tốt  trong học tập môn Khoa học

7

Bùi Vũ Tuấn Anh

4A

Có thành tích tốt  trong học tập môn Lịch sử và Địa lí

8

Đinh Tiến Dũng

4A

Có thành tích tốt  trong học tập môn Lịch sử và Địa lí

9

Ngô Bảo Long

4A

Có thành tích tốt  trong học tập môn Lịch sử và Địa lí

10

Lê Phương Thảo

4A

Có thành tích tốt  trong học tập môn Lịch sử và Địa lí

11

Trần Uyển Nhi

4B

Có tiến bộ vượt bậc về môn Tiếng Anh.

 

 

 

 

    
 

( Danh sách có 11 học sinh)

    
   

Khánh thượng, ngày 20 tháng 5 năm 2019

   

HIỆU TRƯỞNG

    
    
    
   

Nguyễn Thị Thủy

 

Bài viết liên quan